15.10.10

Tadabur Quran Yuk..!

Aku berlindung kepada Allah ta'ala dari godaan syetan yang terkutuk!
"Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk orang-orang yang beriman" (Q45.3)


Fungsi kandungan garam dalam air laut & fungsi Atmosfir bumi
 • Mengapa air laut mengandung banyak garam (berasa asin)?
 • Mengapa Bumi mempunyai lapisan Atmosphere (langit) sedangkan bulan tidak?
Berenang di Laut Mati (Dead Sea) yang tinggi kadar garamnya & Giant Cargo Ship
"Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur" (Q16.14)

Atmosfer sebagai Tameng
"Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. Dan Dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi*), melainkan dengan izin-Nya? Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada Manusia" (Q22.65)

"Dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda (kekuasaan Allah) yang terdapat padanya" (Q21.32)

*)Bumi mempunyai Lapisan Atmosfir, sehingga bumi terhindar dari hantaman benda-benda luar angkasa. Coba perhatikan permukaaan bulan yang tidak mempunya "atap"!

Tadabur Meteor...
(Meteorite Explosion _Chelyabinsk Russia _15 Feb. 2013)Subhanallah..! Meteor terbakar dan meledak di lapisan atmosfer bumi, hanya serpihan-serpihan kecil saja yang akhirnya "menghantam" bumi.
 

Oksigen dalam lapisan atmosfir bumi
 • Bagaimana kandungan Oxygen (O2) dalam lapisan atmosfir bumi? ...Semakin tinggi, kandungan Oksigen semakin berkurang!
"Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman" (Q6.125)


Gelap?
Definisi gelap dalam Quran...

Kegelapan di laut dalam dan samudera ditemukan sekitar kedalaman 200 meter ke bawah. Pada kedalaman ini, hampir tidak ada cahaya. Pada kedalaman 1000 meter ke bawah cahaya tidak ada sama sekali (benar-benar gelap).

"...Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak (pula), di atasnya (lagi) awan; gelap gulita yang tindih-bertindih, apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, (dan) barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun" (Q24.40)


Tantangan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjelajahi luar angkasa

"Hai jama'ah JIN dan MANUSIA, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan" (Q55.33)

Salah satu fungsi angin adalah untuk mengawinkan tanaman

"Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya" (Q15.22)


Perkembangan Janin dalam rahim

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik" (Q23. Al Mu'minuun 12-14)


Ubun-ubun

Motivasi, perencanaan ke depan dan memulai sebuah tindakan seseorang terjadi di bagian anterior dari frontal lobe, bagian prefrontal. Bagian ini bertanggung jawab atas perilaku seseorang.

Prof. Muhammad Yusuf Sakr memaparkan bahwa tugas bagian otak yang ada di ubun-ubun manusia adalah mengarahkan perilaku seseorang. “Kalau orang mau berbohong atau mendustakan sesuatu, maka keputusan diambil di frontal lobe yang bertepatan dengan dahi dan ubun-ubunnya. Begitu juga, kalau ia mau berbuat salah, maka keputusan juga terjadi di daerah ubun-ubun.”

"Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya Kami tarik ubun-ubunnya, (yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka" (Q96.15-16)

Baca lanjut tentang Ubun-ubun...


Piramida-piramida Mesir terbuat dari Tanah Liat yang dibakar

Dan berkata Fir’aun: "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhannya Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahawa Dia dari orang-orang pendusta” (QS Al-Qasas 38)

Baca lanjut tentang Piramida Mesir...


Diselamatkannya jasad Fir’aun

Maurice Bucaille dulunya adalah peneliti mumi Fir’aun di Mesir. Pada mumi Ramses II dia menemukan keganjilan, yaitu kandungan garam yang sangat tinggi pada tubuhnya. Dia baru kemudian menemukan jawabannya dalam Al-Quran, ternyata Ramses II ini adalah Firaun yang dulu ditenggelamkan oleh Allah ta'ala ketika sedang mengejar Nabi Musa a.s.

Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu” (Q10.92)


Gunung-gunung yang bergerak


Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan.” (Q27.88)


Gunung-gunung berfungsi sebagai Pasak dan stabilisator Bumi

Gunung-gunung seperti pasak,
memiliki akar yang dalam tertanam di dalam bumi.
Geologi modern membuktikan bahwa gunung-gunung memiliki "akar" yang dalam di bawah permukaan tanah.Gunung-gunung memainkan peran penting dalam menstabilkan kerak bumi. Demikian juga teori modern lempeng tektonik menyatakan bahwa gunung-gunung bekerja sebagai stabilisator bagi bumi.

"Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak?" (Q78.6-7)

"Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk" (Q16.15)


Keteraturan di Luar Angkasa...

"Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya" (Q21.33)

"Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang (berbuat) demikian itulah Allah Tuhanmu, kepunyaan-Nyalah kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari" (Q35.13)

"Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya" (Q36.40)

"Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar; Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun" (Q39.5)


Dua lautan yang tidak bersatu

"Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing." (Q55.19-20)

"Dan Dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir (berdampingan); yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit; dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi" (Q25.53)

Sebuah kisah...


Bulan Sabit?
 • Mengapa ada bulan sabit? ...Untuk referensi bilangan dan perhitungan waktu!
 • Mengapa matahari dan bulan kelihatan sama ukurannya (secara visual) di mata manusia?
 • Hubungan antara Moon & Month?
"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan haji...'" (Q2.189)

"Dia-lah yg menjadikan matahari bersinar & bulan bercahaya & ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun & perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yg demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yg mengetahui" (Q10.5)


Penciptaan Alam Semesta & Air sebagai sumber kehidupan


Alam semesta dahulu masih berupa asap...
"Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: 'Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa.' Keduanya menjawab: 'Kami datang dengan suka hati'" (Q41.11)
Teori Big Bang..?
"Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?" (Q21.30)
Alam semesta sangat luas dan terus mengembang...
Dan langit Kami bangun dengan kekuasaan (Kami), dan Kami benar-benar meluaskannya” (Q51.47)

"Kun Fayakuun..!"

"Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya: "Kun (Jadilah!)" fayakun (maka jadilah ia)" (Q2.117)
"Sesungguhnya perkataan Kami terhadap sesuatu apabila Kami menghendakinya, Kami hanya mengatakan kepadanya: "Kun (Jadilah)", fayakuun (maka jadilah ia)" (Q16.40, 36.82)
Maryam berkata: "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun." Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril): "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah", lalu jadilah dia." (Q3.47)

"Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia" (Q3.59)

  
MORE..?
Katakanlah: "Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Rabbku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Rabbku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula).” (Q18.109)
Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q31.27)TAHU NGGAK SIH..?
 • Universitas Al-Qawariyyin (Maroko) adalah Universitas pertama yang ada di dunia yang didirikan pada tahun 859M disusul Universitas Al-Azhar (Mesir) pada tahun 975M.
 • Ibnu Firnas (810-887M) telah melakukan uji coba terbang 1000 tahun sebelum Wright Bersaudara.
 • Muhammad bin Musa al-Khawarizmi (780-850M) adalah "penemu" angka nol (0) atau bisa dikatakan orang pertama yang mengangkat/melibatkan angka nol (0) ke dalam ranah Ilmu Pengetahuan (Matematika). ...bayangkan dunia tanpa NOL apalagi dunia Digital yang hanya mengenal status logika 0 dan 1.
 • Rumus-rumus Al-Jabar dan Algoritma yang juga ditemukan oleh Al Khawarizmi banyak mengilhami para ilmuwan setelahnya.
 • Abu Musa Jabir bin Hayyan (Geber) (722-804) adalah Bapak Kimia Modern. Bapak Kimia Arab ini dikenal karena karya-karyanya yang sangat berpengaruh pada ilmu kimia dan metalurgi. 
 • Abu al-Qasim al-Zahrawi (Abulcasis) (936–1013M) adalah pelopor bedah syaraf (pioneer of neurosurgery).
 • Al-Biruni (973-1048) telah berhasil membuktikan bahwa bumi berputar pada porosnya setiap hari dan mengelilingi matahari setahun sekali. Selain itu al-Buruni mampu menghitung keliling Bumi dan kemiringannya 600 tahun sebelum Galileo. Penemuan lain memberikan penjelasan ilmiah untuk perubahan pasang surut, ekuinoks, musim, mengapa langit berwarna biru dan mengapa pelangi terjadi.
 • Ibnu Sina (Avicenna) (980-1037M) adalah Bapak Kedokteran Modern.
 • Al-Jazari (1136–1206) adalah Bapak Robotik.
 • Camera (qamara: ruang khusus yang gelap) Obscura ditemukan oleh Abu Ali Muhammad al-Hassan ibnu al-Haytham (Alhazen) (965-1040M). Ibnu al-Haytham mendapat gelar Bapak Optikal (father of optics) sekaligus sebagai pelopor metode ilmiah dan fisika eksperimental, yang dianggap sebagai "ilmuwan pertama".
 • Zayn al-Din 'Ali bin Ahmad al-Amidi (-1312) adalah seorang sarjana Arab yang buta, terkenal karena telah menciptakan sistem pembacaan untuk dirinya yang buta 600 tahun sebelum Braille
 • Piri Reis (Hajji Ahmed Muhiddin Piri, 1467-1553M) seorang ahli pemetaan (cartographer) yang telah memetakan sebagian dari bumi ini yang terkenal dengan Piri Reis Map. Dia adalah seorang Admiral dan Penjelajah Lautan (yang bukan untuk menjajah!)
 • Penduduk asli Amerika (Indian) sudah banyak yang memeluk Islam sebelum kedatangan Colombus (orang pertama yang menemukan benua Amerika, menurut "sejarah" versi "?").
 • Kincir Angin (windmill) berasal dari Persia. Pada abad ke-7 orang persia memamfa'atkan tenaga angin untuk menggerakkan pompa untuk penyiraman tanaman.
 • Permainan Catur dibawa oleh muslim ke Spanyol pada abad ke-8 dan menyebar ke Eropa Barat. 
 • Operasi Katarak pertama kali dilakukan di Iraq pada awal abad ke-10.
 • Notasi musik do-re-mi-fa-so-la-si berasal dari suku kata bahasa Arab dal-ra-mim-fa-sad-lam-sin.
 • Alat-alat musik orkestra banyak berasal dari Timur Tengah.
 • Syariat untuk thaharah (bersuci) dan memakai wewangian sebelum melaksanakan shalat mengilhami pembuatan sabun dan minyak wangi.
 • Bersiwak, menggosok gigi dengan kayu siwak adalah sejarah awal menggosok gigi untuk kebersihan dan kesehatan.
 • .....
 • Must Read: 15 Ilmuwan & Penemu Muslim Terbesar dalam Sejarah | Discover Muslim Heritage | Pusaka Peradaban Islam | How Islamic Inventors Changed the World
Muslim scientists have played a significant role in the history of science. There have been hundreds of notable Muslim scientists who have made contributions to civilization and to society by furthering the development of science in the High Middle Ages.

---oOo---►Baca Juga:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar