13.8.15

Syariat adalah...

Syariat adalah…
 • Jika seorang muslim hendak melaksanakan ibadah shalat kemudian ia kentut, maka ia HARUS ber-wudhu (bersuci) dengan cara mencuci tangan, bagian kepala dan kaki. (-Padahal kalau seseorang kentut yang paling masuk akal khan dengan cebok!)
 • Muslim HARUS berpakaian yang tidak menutupi mata kakinya. (-Padahal celana cingkrang khan norak! Kaya kekurangan bahan gitu!)
 • Muslim HARUS ber-shalawat kepada (mendo’akan) Nabi Muhammad s.a.w. (-Padahal seorang Nabi khan sudah dapat jaminan keselamatan (surga) sehingga tidak membutuhkan do’a para pengikutnya)
 • Muslim WAJIB beribadah, bersujud dan menyembah Allah ta’ala. (-Padahal Tuhan khan Maha Sempurna, Dia tidak butuh kepada ibadah dan sujud sembah para makhluk-Nya) 
 • Muslim laki-laki HARUS khitan, memotong kulit yang menutupi kepala/ujung kemaluannya. (-Padahal apa salahnya ujung kulit kemaluan laki-laki sehingga harus dipotong.)
 • Muslim JANGAN memakan babi. (-Padahal daging babi itu khan katanya uenak!
 • Muslim JANGAN mabuk dengan meminum minuman yang memabukkan (khamr /alcohol) (-Padahal mabok itu khan happy dan asyik cooy!
 • ... ... ...
 • Muslim HARUS memelihara jenggot. (-Padahal jenggot khan belum tentu cocok sama wajahnya)
 • Muslimah HARUS berpakaian yang menutupi seluruh tubuhnya dan memakai penutup kepala (hijab). (-Padahal memakai penutup kepala khan bisa gerah)
 • ... ... ...

 • Muslim HARUS mengucapkan “salam” assalamu’alaikum (semoga kedamaian/keselamatan menyertaimu) jika bertemu dengan saudaranya atau akan masuk ke suatu rumah.
 • Muslim HARUS mengatakan insyaAllah (jika Allah menghendaki) ketika berkehendak melakukan sesuatu.
 • Muslim WAJIB mempercayai para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad s.a.w. (Kata Nabi Muhammad s.a.w., jumlah Nabi adalah 124.000 orang dan Rasul adalah 315 orang)
 • Muslim WAJIB melaksanakan puasa 1 bulan penuh (sekitar 30 hari) di bulan Ramadhan dan melaksanakan puasa-puasa SUNNAH lainnya di luar bulan Ramadhan. (Kata para ahli kesehatan, ternyata puasa itu sehat dan menyehatkan)
 • Muslimah yang sedang hamil BOLEH tidak berpuasa di bulan Ramadhan... ... ...
 • Para ibu HENDAKLAH menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan ke-WAJIB-an ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah... (Q2.233
 • Allah telah meng-HALAL-kan jual beli dan meng-HARAM-kan riba. (Q2.275
 • Pencuri HARUS dipotong tangannya kalau terpenuhi SYARAT-syarat a. b. c. d. e. ...
 • ... ... ...

 • Petunjuk, aturan dan ketentuan Sang Pencipta, Allah ta’ala, yang berhubungan dengan manusia yang berakal (mukallaf), baik dalam bentuk tuntutan (perintah, larangan dan bentuk materil lainnya) maupun sebab-sebab suatu tuntutan (rukun, syarat dan bentuk aturan formal lainnya). 
 • Agama Islam (Ad-Dienul Islam)
 • Al Quran & As-Sunnah ash-shahihah
 • Dia telah men-SYARI'AT-kan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama!* dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)” (QS asy-Syura: 13)
  * Yang dimaksud agama di sini ialah meng-Esa-kan (meng-Tauhid-kan) Allah ta'ala, beriman kepada-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhirat serta mentaati segala perintah dan larangan-Nya.
 • "Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat agama. Maka ikutilah ia dan jangan mengikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui." (QS al-Jatsiyah: 18)  


Must Read!:
Inilah... Hidup adalah Ujian!
Umat Islam Lebih Kristen dari Umat Kristen

Tidak ada komentar:

Posting Komentar